Enric I. Canela

Ho esperava. Es determinarà si les 140 titulacions anteriors al pla Bolonya es corresponen amb un grau (a l’Estat espanyol de quatre anys) o amb un grau més un màster (cinc anys), segons el sistema ara vigent. Això ens estalviarà molts problemes a l’hora de decidir si poden accedir o no al doctorat.

Avui el BOE publica el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació ia nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Explica la referència del govern espanyol del Consell de Ministres, que el va aprovar ahir, que l’objecte del Reial Decret és:

A) Per a les persones que tenen un títol universitari obtingut a l’estranger s’adapten els procediments d’homologació i equivalència a l’Espai Europeu d’Educació Superior:

  1. Equivalència a un nivell acadèmic, de Grau o de Màster, amb indicació de l’àrea de coneixement.
  2. Homologació, en el cas de títols universitaris oficials que donen accés a professions regulades.
  3. Convalidació d’estudis parcials.

En desaparèixer el Catàleg oficial de títols universitaris amb l’Espai Europeu d’Educació Superior el 2007, que fixava els títols que les universitats havien expedir, es va produir un buit normatiu, atès que només estava prevista la figura de l’homologació als títols concrets del Catàleg i no a un nivell acadèmic.

A més, a partir d’ara en l’avaluació es tindran en compte les competències adquirides amb la titulació, a més dels continguts formatius i la durada dels estudis.

La tramitació es simplifica, el que farà que es redueixin les càrregues administratives per al ciutadà i la resolució se li notifiqui abans.

B) Per a les persones amb títols obtinguts a Espanya abans del pla Boloniase crea un procediment per declarar la correspondència dels seus títols als nivells del Marc Europeu d’Educació Superior (MECES):

Amb el nou Espai Europeu d’Educació Superior cal aprovar un règim clar i general de correspondències entre els títols anteriors i posteriors a la reforma de Bolonya, que no existia fins ara. Aquesta mancança ha vingut provocant problemes als titulats espanyols, molt especialment quan aquests i els empresaris que els contracten volien fer valer la seva titulació espanyola en altres països.

Amb aquest Reial Decret es cobreix el buit normatiu i s’assigna un nivell MECES a les 140 antigues titulacions universitàries, que permeti als seus titulars acreditar el nivell obtingut. Les resolucions de correspondència s’atorgaran a cadascun dels títols examinats els efectes acadèmics i professionals associats als ensenyaments incloses en el nivell al qual s’estableix la correspondència.

El procediment definit pel Reial decret implica un examen i valoració per l’Agència Nacional d’Avaluació i Qualitat de l’Acreditació (ANECA) de totes les antigues titulacions. La seva valoració és molt apropiada perquè ha verificat els títols actualment vigents i pot valorar les competències que permeten adquirir cadascun dels títols.

ANECA començarà a treballar de forma immediata i les primeres correspondències seran declarades en els primers mesos de 2015. Es preveu que l’adscripció de tots els títols pre-Bolonya estigui completada a finals de 2015.

Enric I. Canela

Amb més dificultat de l’habitual, dificultat física per l’operació, he fet l’article que cada quatre setmanes hem publica L’Econòmic. Aquesta vegada li han posat com a títol Com generar i finançar els nuclis d’innovació. Algú podria pensar que hi dono la solució, no, és un titular que jo no he posat. Tanmateix si que s’intueix que algunes idees tinc al respecte.

Estic completament convençut que amb poques eines i poc diners faria unes quantes coses. Malauradament no podré saber si encerto o és que he tingut un atac de pedanteria.

Enric I. Canela

He descobert gràcies a La Vanguardia (veure La nota de selectivitat pot predir el rendiment dels universitaris) l’aplicació QEDU (Qué estudiar y dónde en la Universidad). Diu l’aplicació: Seleccionant un o diversos àmbits d’estudi i el perfil de l’estudiant (sexe, forma d’accés i nota prevista d’admissió) obtens el rendiment dels estudiants que amb aquest mateix perfil cursar estudis d’aquest àmbit de grau el curs anterior en universitats públiques presencials.

De fet és una anàlisi de resultats que no crec ens aporti excessives coses. Penso que la idea és bona, però mancada d’informació i recursos. Segurament, si el proper govern espanyol no la tanca, habitual carregar-se el que han fet els d’abans, podrà ser alguna cosa d’interès real.

A Catalunya em quedo amb unportal, el web de l’educació superior a Catalunya.

Enric I. Canela

A primers d’octubre escrivia El rànquing THE s’ha tornat un rànquing poca-solta i El rànquing THES ha perdut prestigi. Escrivia el dia 1 d’octubre “Un rànquing dolent amb ganes. Abans era bo. No crec que triguin gaire a canviar-lo. Els britànics no són rucs.” Comentava el dia 6 d’octubre l’article de Richard Holmes How to win citations and rise in the rankings, un article dur amb el rànquing THES.

Bé, estava per a mi clar, sempre provoca un alliberament d’endorfines veure que el criteri funciona. Deixen Thomson Reuters (TR) i agafen Elsevier. Avui llegim a Elsevier: Times Higher Education to Partner with Elsevier on THE World University Rankings i a al Web del THE World University Rankings: Times Higher Education announces reforms to its World University Rankings.

Richard Holmes també escriu al seu bloc: The Times [Higher Education rankings] they are a-changing. Per llegir.

Des del nostre punt de vista, això donarà una perspectiva més correcta de la posició de les universitats catalanes en el conjunt.

Enric I. Canela

Llegia que la UPF oferirà a partir del curs 2015-2016 20 places d’un grau obert en forma de prova pilot en què els estudiants no hauran d’escollir carrera fins que acabin el primer trimestre del segon curs.

Els alumnes triaran les assignatures que faran durant el primer curs i el primer trimestre del segon amb l’ajuda d’un tutor acadèmic que els guiarà fins que no triïn la carrera.

A l’hora de triar carrera es tindrà en compte el resultat de la selectivitat i la nota de tall del grau escollit, a banda de l’expedient acadèmic de les assignatures cursades a la UPF. 

Em pregunto si el grau està aprovat pels mecanismes habituals i com es diu. M’agrada molt la idea, però ignoro com es pot fer. He llegit la presentació que fa la UPF, però no sé quina mena d’acord permet fer-ho.

En tot cas, felicitats a la UPF per la intel·ligent proposta que aprofita les escletxes per innovar.

Enric I. Canela

El Nature Index és una eina de mesura de la recerca basada en les publicacions en les revistes del grup Nature Publishing Group (NPG) de cada institució en el darrer any. Cada mes s’actualitza amb les publicacions de l’any anterior. Ara disposem de les mesures de l’1 de setembre de 2013 al 31 d’agost del 2014.

Aquest índex mesura institucions de recerca, no només universitats.

La UB, la primera universitat de l’estat, és la institució 94 del món en nombre d’articles del grup Nature. Si només es consideren les universitats la UB és la 70 del món. El CSIC molt més gran, està en la cinquena posició mundial.

El Bloc de l’Observatori de la Recerca ho explica prou bé.

Enric I. Canela

Ahir vaig escriure Un record a Antoni M. Badia i Margarit. Ja explicava que nom portava un bon dia. No havia llegit prou coses i se m’havia passat per alt el emotiu i senzill article del rector de la UB, Dídac Ramírez: Ens ha deixat un savi.

Ho he vist al seu bloc: Un record per Antoni Maria Badia i Margarit.

Els que vau conèixer i compartit temps i espai amb el Dr. Badia ho hauríeu de llegir

Enric I. Canela

Divendres em van operar d’un trencament complicat de l’húmer i he sortit de la clínica al matí d’avui. Adolorit i un braç, l’esquerre, bastant inútil. A banda del cansament em costa escriure. De totes maneres no deixo d’escriure i no vull deixar de recordar all nostre rector de la transició democràtica. Ho faig curt, però ho faig.

Avui hem anat a la Basílica de Santa Maria del Pi, a les tres de la tarda, al funeral de comiat del patriota i rector de la UB Antoni M. Badia i Margarit. Diumenge, als 94 anys, va morir el Prof. Dr. Antoni M. Badia i Margarit. No el vaig tractar com rector, jo era jove i tot i ser claustral no participava molt de la política de primera línia. El vaig tractar una mica més com a home que estimava Catalunya i darrerament compromès públicament amb la independència. Home afable, molt. Recordo un dia amb el Dr. Broggi, el Dr. Domènech, el Dr. Solà, el Dr. Barrera, l’antic alcalde de Badalona Joan Blanch. Organitzàvem algunes coses en favor del país.

La UB el recorda i jo també. Universitari, patriota, rector, compromès, home de bé, cristià, investigador, més… Poseu això en l’ordre que vulgueu.

Enric I. Canela

Llegia que divendres es va fer la presentació de l’estudi “Recomanacions per millorar el model de transferència de tecnologia a les universitats espanyoles” editat per la Conferència de Consells Socials de les Universitats Espanyoles (CCS) i la Xarxa de Fundacions Universitat Empresa (REDFUE ).

L’estudi analitza la situació actual, repassa models internacionals d’èxit i recull una sèrie de recomanacions que poden contribuir a la millora del model de transferència de tecnologia i coneixement que s’ha desenvolupat al nostre país. En la seva elaboració han participat de manera activa 37 centres d’educació superior i 80 experts de l’àmbit acadèmic i empresarial.

Entre les principals conclusions destaquen que les universitats de l’Estat han de treballar perquè la transferència de tecnologia sigui una font d’ingressos més rellevant: han de conèixer les seves capacitats tecnològiques i definir una estratègia basada en metes a mitjà i llarg termini. Per a això compten amb una sòlida generació de coneixement i lideratge en determinats camps de recerca.

Segons dades de l’OCDE, els ingressos per llicència de les universitats espanyoles en 2011 van ser de 2,5 milions d’euros, de manera que l’ingrés mitjà per centre va ser de 38.462 euros. Aquest mateix exercici les universitats europees van obtenir 201 M € i les dels EUA 1.900 M €, de manera que els ingressos mitjans per centre van superar els 2 M € i els 10 M € respectivament.

Per fomentar la transferència de coneixement a Espanya l’informe recomana:

  • Dotar les unitats de transferència de tecnologia amb agents comercials amb experiència en la indústria.
  • Crear una cartera de tecnologia.
  • Fomentar la participació de l’investigador en el procés de transferència ja que és clau i qui té un major coneixement sobre el seu treball i la seva potencialitat.
  • Internacionalitzar l’oferta tecnològica de les universitats i aprofitar les oportunitats que ofereixen altres mercats.
  • Sensibilitzar les administracions públiques perquè estableixin mecanismes que afavoreixin, incentivin i introdueixin modificacions legals que afavoreixin la transferència.

Enric I. Canela

Llegia que el Congrés va aprovar per un error del PP un bloc d’esmenes del PSOE als annexos del projecte. En concret, les esmenes que van ser acceptades –en un error que, en qualsevol cas, podrà esmenar-se en el tràmit del Senat- suposen la inclusió de dos nous paràgrafs per declarar ampliables els crèdits destinats a beques i ajudes de caràcter general per a estudiants universitaris i no universitaris, i també el crèdit per cobrir el mínim garantit en dependència.

Evidentment una errada. Qui pot pensar que el PP estigui a favor d’una cosa així.

Next »