Notícia del Web de la Generalitat de Catalunya

L’esperança de vida dels catalans és una de les mes elevades del món.

Document referit a la posició de Catalunya

Index del desenvolupament humà 2004

Catalunya ocupa el lloc número 15 en l’Índex de Desenvolupament Humà (IHD), el mateix nivell que Àustria i lleugerament per sobre de Dinamarca, França o Itàlia, i per sota de Bèlgica, Luxemburg o Finlàndia. El primer lloc en la llista l’ocupa Noruega, seguida d’Islàndia.

Pel que fa als nivells d’igualtat, mesurats per l’IHD relatiu al gènere, Catalunya ocupa el lloc número 16, degut a la menor presència de dones en el sistema educatiu i en el mercat del treball per comparació amb els països del seu entorn.

Aquestes dades les ha obtingudes l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) seguint la metodologia que utilitza el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) per calcular aquest Índex i posant els resultats en relació amb el darrer Informe sobre el Desenvolupament Humà, publicat el dia 9 de novembre i dedicat enguany a la manca d’aigua. Totes les dades corresponen a l’any 2004.

L’IDH resulta de la combinació de la longevitat, el nivell educatiu i el nivell de vida. Catalunya presenta taxes elevades tant en longevitat com en nivell de vida. L’esperança de vida a Catalunya és de les més elevades del món (80,8 anys), mentre que el Producte Interior Brut (PIB) arriba als 31.045 dòlars.

No passa el mateix en l’àmbit del nivell educatiu. Catalunya no es troba entre els països amb la taxa més elevada de matriculació, sobretot en nivells educatius superiors i encara no ha aconseguit el 100% de població alfabetitzada.

Llegir-ho al Web de la Generalitat de Catalunya

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació