Remo Suppi

Article publicat al Cercle per al Coneixement

POSICIONAMENT DEL CERCLE SOBRE L’ORGANITZACIÓ DEL NOU GOVERN

Resum

El Cercle per al Coneixement, conscient de la importància cabdal del Sistema Universitari i dels Centres de recerca en el context de les societats pròsperes, va analitzar detingudament les propostes que l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, que aplega a les universitats catalanes.

El Cercle per al Coneixement, conscient de la importància cabdal del Sistema Universitari i dels Centres de recerca en el context de les societats pròsperes, va analitzar detingudament les propostes que l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, que aplega a les universitats catalanes amb finançament bàsic públic (Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, de Girona, de Lleida, Rovira i Virgili i Oberta de Catalunya), van presentar al proppassat mes d’octubre al conjunt de les forces polítiques catalanes que concorrien a les eleccions al Parlament de Catalunya. Les propostes feien referència a un acord de govern en el camp de les universitats, la recerca i la innovació.

El primer punt del document de propostes argumenta la conveniència d’un departament específic d’Universitats, Recerca i Innovació. Diuen les universitats que, “el moment històric que es viu a Europa, emmarcat per les declaracions de Bolonya (Espai Europeu d’Educació Superior, EEES) i Lisboa (R+D+i), fan imprescindible que a Catalunya hi hagi avui una política ben definida i identificable en universitats, recerca i innovació visualitzada a través d’un departament propi en el govern. És necessari un departament específic amb responsabilitats en aquest camp per garantir la prioritat de les polítiques a desenvolupar en igualtat de condicions en el Consell Executiu que la resta de temes de l’agenda política del Govern, i que aquestes no es vegin diluïdes en un departament de la dimensió i la complexitat com ensenyament o repartides en diferents departaments”.

A hores d’ara no sabem quina serà la decisió que adoptarà el nou president de la Generalitat, d’acord amb els partits que conformen la nova majoria parlamentària que li donarà suport, si bé tot apunta que aquesta demanda no serà satisfeta, si més no aquest departament que identifiqui universitats, recerca i innovació no apareix a la llista que aquests dies han donat a conèixer els mitjans de comunicació. Una de les hipòtesis que s’han sentit, alternativa a la continuïtat de l’actual departament d’Educació i Universitats, és la d’incorporar la universitat, la recerca i la innovació a un macrodepartament d’Indústria i Comerç. Sembla com si la universitat, la recerca i la innovació fossin quelcom que es posa en un lloc o un altre per tal de satisfer equilibris polítics.

L’opinió del Cercle per al Coneixement és que Catalunya es troba avui en una cruïlla important. Ha de continuar mantenint una economia amb evidents mostres de manca de competitivitat, o ha d’emprendre decididament el camí cap a la societat del coneixement i s’ha d’incorporar de manera irreversible al grup dels països líders en l’economia del coneixement. Nosaltres no dubtem sobre quin ha de ser el camí, només cal analitzar l’últim informe del World Economic Forum (Espanya ha perdut 2 punts i ha passat del lloc 29 (2004) al 31 (2005) en el Networked Readiness Index). La situació d’Espanya no és bona. Els indicadors macroeconòmics són bons, però l’índex global de competitivitat no. La paradoxa s’explica gràcies a l’elevat pes de la construcció i el turisme. Els elements que conformen l’índex ens indiquen que l’educació superior, la recerca i la innovació no estan a l’alçada de les dels països amb qui hem de competir. No hi ha solucions a curt termini per resoldre aquesta qüestió, però el que si hi ha són mecanismes que permeten canviar les tendències. Les polítiques que cal desenvolupar, segons el nostre parer, són transversals, requereixen la màxima atenció del govern de la Generalitat, per aquest motiu creiem i demanem atenció al màxim nivell de govern, i que aquesta atenció sigui continuada.

Creiem que els rectors de les universitats, experts coneixedors del sistema i de les problemàtiques de la recerca i la innovació, haurien d’ésser escoltats. Cal una atenció específica a la universitat, a la recerca i a la innovació. Queden pocs dies. En menys de dues setmanes el nou govern s’haurà configurat. Deixant de banda els lògics i comprensibles equilibris necessaris en la formació d’un govern de coalició, creiem que el nou disseny del govern ha de contemplar aquest fet tenint en compte que la configuració d’un govern dóna missatges de les prioritats a abordar.

La Catalunya del segle XXI, tal com hem manifestat en reiterades ocasions, té unes prioritats clares: li cal entrar plenament en la Societat del Coneixement, li cal un fort impuls a una universitat renovada, competitiva i de qualitat; li cal un fort impuls a la recerca, una recerca d’excel·lència en àmbits concrets capaç de generar valor, sense oblidar la necessària formació de capital intel·lectual en tot els àmbits del coneixement; i li cal innovar perquè sense innovació no hi ha creació de riquesa. Compartim l’ideari del govern quant a promoure unes polítiques socials cada vegada més justes, però no serà possible desenvolupar-les sense una economia competitiva que tingui una base sòlida en la innovació i el coneixement. Un país que no genera riquesa no pot fer inversió social i l’estat del benestar s’afebleix.

Des del Cercle per al Coneixement, com una associació de la societat civil políticament plural, i que té com a finalitat promoure la reflexió i fer propostes per a una Catalunya que arribi a ser líder en la Societat del Coneixement, creiem que cal que la petició dels rectors sigui analitzada amb cura, conscients de que sols amb clares politiques d’R+D+i, que obliguen a un fort recolzament a la universitat i els centres de recerca, els reptes de l’esdevenidor seran assumibles.

Llegir-ho al Cercle per al Coneixement

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació