Publicació de la UOC

Treball de Castiillo, Torrent i Ariño

Resum

Aquest treball té com a objectiu determinar l’existència de restriccions en el finançament de projectes empresarials de recerca i desenvolupament (R+D) i analitzar-ne les causes. Els resultats de la investigació mostren els fets següents: en primer lloc, hi ha restriccions financeres per a la realització d’inversions en R+D i es manifesten en la necessitat de les empreses de recórrer a recursos interns i a fons aliens a curt termini; en segon lloc, les restriccions esmentades fonamentalment sorgeixen a causa de dos factors, el desequilibri entre les característiques econòmiques de les inversions d’R+D i el comportament dels agents finançadors en els mercats de capitals, i l’existència d’asimetries d’informació entre agents gestors i finançadors; finalment, en tercer lloc, la formulació per part de les empreses de més informació comptable sobre l’R+D desenvolupada comporta la millora de la valoració de l’empresa en els mercats financers i, per tant, l’assignació de fons als processos d’innovació.

Llegir el resum a la UOC

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació