Projecte de recerca de la UOC

E-governança i atenció ciutadana: la Generalitat de Catalunya en elcontext internacional

Descripció de la recerca realitzada per Aibar, Urgell i Welp a l’IN3

L’estudi (accedir al document) que presentem en aquest informe té com a objectiu principal analitzar les transformacions que s’esdevenen al voltant de la incorporació d’innovacions tecnològiques en els processos d’atenció al ciutadà per part de les administracions públiques. Les transformacions que hem analitzat tenen a veure amb tres dimensions bàsiques: la forma en què els ciutadans i l’administració es relacionen entre si, l’organització i el funcionament intern de l’administració i la forma de gestionar la innovació, tenint en compte especialment els rols dels diferents actors que hi participen.

La recerca es recolza en un ampli estudi empíric sobre la Generalitat de Catalunya i en un estudi comparatiu internacional sobre el Quebec, l’Emília-Romanya i Escòcia.

Llegir el comentari a la UOC

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació