- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Notícies del 29 de novembre

El diari El Mundo [2] fa una crítica al procés de Bolonya, que, tot i el seu to partidista, s’adiu bastant amb la realitat. I acompanya aquest article amb un altre [3]sobre la reforma fet pel rector de la UNED.

Expansión [4] ens diu com la Comunitat de Madrid posarà 300 milions d’euros per fer recerca dissenyada conjuntament per universitats i empreses. La inversió es farà en 4 anys, no està malment si es tracta d’una injecció de nous fons. Un model interessant. L’haurem d’analitzar amb cura.