- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Estudi de la Fundació BBVA sobre els universitaris espanyols

Publicat per la Fundación BBVA [2] el 29 de novembre de 2006 

Es un estudi, realitzat per l’Unitat d’Estudis Socials i d’Opinió Pública de la Fundación BBVA [2], que es basa en una àmplia enquesta sobre la visió dels joves universitaris respecte a llurs estudis i perspectives vitals i professionals.

Document [3]Suport gràfic  [3]