Archive for desembre 2nd, 2006

Notícia del Parlament de Catalunya de l’1 de desembre de 2006 El Parlament va crear i constituir  les comissions per a la VIII legislatura entre elles la Comissió d’Educació i Universitat que està formada per : President: Xavier Sabaté i Ibarz (GP PSC-CpC) Vicepresident: Carles Puigdemont i Casamajó (GP CiU) Secretària: Marina Llansana Rosich (GP […]

Consell de Ministres de l’1 de desembre de 2006 CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, EL MEC, LA UPC I LA UDG PER CONSTRUIR EL CENTRE DE REALITAT VIRTUAL Referència del Consell de Ministres El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Educación y Ciencia a suscribir un convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña, […]

Més diners per a R+D+i

Acord el Consell de Ministres de l’1 de desembre de 2006 MÉS DE 800 MILIONS PER A RECERCA I DESENVOLUPAMENT Referència del Consell de Ministres El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Educación y Ciencia a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros por un importe de más de 842,43 millones […]