Carol Biosca

Publicat a l’AVUI el 3 de desembre de 2006 

Gemma Rauret:

“Les universitats han d’ajustar millor la durada dels estudis”

Equivalència · La directora de l’agència estatal d’Avaluació defensa que la catalana tingui les mateixes competències. Canvi · Tots els nous títols europeus hauran de ser acreditats

La catedràtica de la UB Gemma Rauret va aterrar el juny passat a l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) del sistema universitari espanyol, dependent del ministeri, després d’haver estat des del 1998 al capdavant de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU Catalunya).

Quin és en aquests moments el principal repte de l’ANECA?

Una qüestió pendent és millorar la coordinació amb les agències d’avaluació autonòmiques perquè no es repeteixin funcions. L’ANECA fa la mateixa feina a nivell estatal que l’AQU a Catalunya, però l’acreditació per al professorat contractat de l’AQU només té validesa al territori català, i això fa que molts professors demanin totes dues acreditacions. Això no hauria de passar.

Quin serà el paper de l’ANECA en el nou marc europeu ?

Aquí conflueixen dues qüestions: un primer canvi és que l’any que ve hi haurà un marc legal que farà possible que la qualitat del sistema es mesuri a través de l’acreditació, i el que fins ara ha estat voluntari serà obligatori per a tots els nous títols.

I en segon lloc?

La convergència amb Europa obligarà a reformular tots els plans d’estudi en un curt període de temps, i, tenint en compte que la nova llei dóna més autonomia a les universitats, el pes de les agències d’avaluació serà més important.

En què consistirà aquesta tasca?

Primer hi haurà una tasca d’acreditació prèvia respecte als requisits del ministeri, i quan els títols estiguin implantats, hi haurà l’acreditació, que haurà de demostrar que el que s’havia dissenyat es tradueix en la pràctica.

¿Les agències autonòmiques també podran acreditar títols?

Encara no està clar, però si seguim les directrius europees el normal seria que ho pogués fer qualsevol agència que demostrés, mitjançant una avaluació externa, que compleix els requisits.

Com veu el sistema català?

És un sistema bo, perquè dóna un servei que és acceptat per la societat. I estem en nivells comparables a la mitjana europea. Però hi ha qüestions per millorar.

Per exemple?

Qüestions de transparència i que tenen a veure amb el fet de situar l’estudiant al centre del procés. S’ha d’ajustar molt millor la durada dels estudis. Aquest és un problema no resolt. Diria que en general la qualitat de les universitats és bona, però de cara a l’espai europeu hauran de canviar molt per mantenir el nivell.

Llegir-ho al Web de l’AVUI 

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació