- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Les propostes de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) a la reforma de la LOU

Enric I. Canela

Pel seu interès incloc en aquest bloc el document [2] elaborat per la CRUE [3] proposant esmenes concretes a l’articulat del projecte de la LOU que s’està debatent al Congrés dels Diputats. Com ja he indicat [4] el Projecte de Llei ja ha estat dictaminat per la Comssió d’Educació del Congrés i es votarà en el Ple previsiblement el dia 14 de desembre.