Notícia de CiU

Sánchez Llibre es congratula de l’aprovació d’aquesta iniciativa que té com a objectiu reduir el diferencial que manté l’economia espanyola en aquest àmbit en relació amb els països de l’UE i de la zona euro.

La Comissió d’Economia i Hisenda del Congrés dels Diputats ha aprovat avui per unanimitat una Proposició no de Llei del Grup Parlamentari Català (CIU), consensuada amb el PSOE, per potenciar i reforçar l’àmbit de la Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) amb l’objectiu de reduir el diferencial que manté l’economia espanyola en relació amb els països de l’UE, i en especial amb els països de la zona euro.

El Portaveu d’Economia i Hisenda de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha assenyalat que aquesta iniciativa aprovada estableix “un mecanisme potent perquè el Govern sigui conscient que cal potenciar les mesures d’R+D+i i que s’han d’implementar noves mesures en aquest sentit”.

El parlamentari català ha explicat que l’objectiu d’aquesta iniciativa és el d’impulsar el desenvolupament d’R+D+i d’Espanya amb la finalitat que la capacitat de recerca i desenvolupament de l’economia espanyola sigui coherent amb el seu nivell de desenvolupament actual i futur. Sánchez Llibre cita les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre les activitats d’R+D corresponents a 2004 situa la despesa global de l’Estat en 8.945 milions d’euros, que representa un 1,07% del PIB, que s’allunya de la relació en aquest àmbit registrada en Alemanya (2,6%), França (2,3%) o Regne Unit (1,9%), se situa en la meitat de la mitjana de l’UE (1,9%), i molt per sota de la mitjana de l’OCDE (2,3%).

A més, el Portaveu d’Economia de CiU agrega que l’esforç realitzat per les empreses, un 0,58% del PIB, presenta diferències significatives respecte a la mitjana|mitja de l’UE (1,2%), i situa la despesa privada en R+D de l’Estat per sota d’un terç de l’esforç realitzat en el conjunt dels països de l’OCDE (1,6%). Respecte a l’esforç en R+D del sector públic en l’Estat (0,49% del PIB) també manté diferències encara que menors respecte a l’UE (0,7%) i l’OCDE (0,75%). D’altra banda, les despeses empresarials en percentatge de la despesa total en R+D va ser del 54,4% en el 2004, molt per sota de la mitjana de l’UE (64%) i de l’OCDE (68%).

Segons l’informe comparatiu de la Comissió Europea apropa l’estat de la innovació a l’UE l’any 2005, Espanya es troba entre el grup de països de la Unió Europea que estan perdent terreny en matèria d’innovació, situant-se en la posició número 21 d’entre els països europeus (dos més enrere que l’any 2004). I en la posició 16, d’entre els països comunitaris. Un dels punts més febles és la innovació empresarial, on ocupa la posició 22 a l’informe de la Comissió Europea, que destaca la baixa participació de les petites i mitjanes empreses (PIME) en projectes de cooperació entre empreses en l’àmbit de la innovació (62 punts per sota la mitjana|mitja de l’UE).

Davant d’aquesta situació, Sánchez Llibre considera que aquestes dades “reflecteixen problemes estructurals que llastren el sistema d’innovació, tant en el nivell de recursos totals que es destinen al sistema, el nombre d’investigadors al sector privat, el nombre d’investigadors del sistema públic amb nivells retributius i condicions per sota de molts països europeus, l’accés a fonts de finançament per a projectes d’R+D+i i, en especial, el funcionament de la relació entre el sector públic i el sector privat”.

En la mateixa línia, ha apuntat que “el sistema públic d’R+D disposa d’una excel·lent capacitat investigadora que l’empresa privada no sap o no pot aprofitar com a factor d’innovació i de competitivitat”, i ha agregat que el “sistema públic d’R+D es finança únicament en un 7,5% amb projectes d’origen empresarial, la qual cosa evidencia la falta de comunicació entre els dos pilars del sistema d’innovació”.

En concret, la Proposició no de Llei de CiU aprovada estableix:

“El Congrés dels Diputats insta el Govern:

A reforçar i potenciar les mesures adoptades i, alhora, implementar quantes mesures siguin necessàries en l’àmbit de la Recerca, el Desenvolupament i la innovació (R+D+i), que permeti reduir el diferencial que manté l’economia espanyola en relació amb els països de la Unió Europea, i, en especial amb els països de la zona euro, a fi que la capacitat de recerca i desenvolupament de la nostra economia sigui coherent amb el seu nivell de desenvolupament actual i futur. “

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació