- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Notícies de premsa del 20 de desembre

Poc del que diu avui la premsa em crida l’atenció fins i tot cap notícia destacable sobre el tema del Comissionat d’Universitats i Recerca.

Només m’ha cridat l’atenció de la notícia, que informa ens alerta, que diu que la recerca biomèdica mira cap a Àsia (El País [2]). Surt de les conclusions d’unes jornades sobre “La nueva geografía de la innovación biomédica”. Catalunya ha d’estar alerta i potenciar aquest tipus de recerca que és d’alta qualitat.