Enric I. Canela

El Consell de Ministres del 22 de desembre del 2006 va aprovar l’autorització al Ministeri d’Educació i Ciència per subscriure un conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (CELLS) per desenvolupar els Protocols de Col·laboració signats al 2005 del Programa I3 (Programa de Promoció de la Incorporació i Intensificació de la Activitat Investigadora).

L’objectiu d’aquest conveni es reforçar la política de suport a la incorporació de doctors al sistema espanyol d’R+D+i que actualment s’està realitzant mitjançant els Programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Torres Quevedo. El Ministeri d’Educació i Ciència promou l’oferta de llocs de caràcter permanent en universitats i centres d’LR+D finançant el cost total dels tres primers anys dels contractes estables d’investigadors de trajectòria contrastada.

L’import és de 150.000 euros l’any 2007 i 150.000 euros més l’any 2008.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació