- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Un estudi regional europeu sobre la importància de les universitats sobre l’economia del coneixement

Enric I. Canela

L’European University Association [2] (EUA) acaba de publicar un estudi titulat: The rise of knowledge regions: emerging opportunities and challenges for regions [3]. Cordis [4] es fa ressò en el seu web.

En aquest estudi es fa una anàlisi dels principals elements que intenten fer de les àrees metropolitanes regions innovadores. S’estudien Barcelona, Brno, Manchester i Øresund. Els elements estudiats, entre d’altres, són el creixement dels sectors econòmics i de serveis punters, la promoció de la cultura del coneixement, la inversió de la comunitats, la inversió en educació i el mercat de treball altament qualificat.

L’estudi és llarg, encara que no massa, té unes 50 pàgines de text entre les que hi ha algunes taules i no pot ser resumit en quatre línies. El que si m’ha semblat és que en alguns aspectes, els que fa a l’àrea de Barcelona, està una mica esbiaixat i planteja uns escenaris millors dels que jo reconec. De totes formes me’l llegiré amb cura. Recomano que els interessats en aquests temes el llegiu.