Enric I. Canela

El proper dimarts dia 16 tindrà lloc a les 4 de la tarda a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona una Jornada sobre la Transferència del coneixement entre la Universitat i l’Empresa. Aquesta Jornada que en nom del Cercle per al Coneixement hem organitzat en Remo Suppi i jo mateix amb la col·laboració de les quatre universitats públiques de l’àrea de Barcelona, la UB, la UAB, la UPC i la UPF, consta de dues taules rodones.

A la primera, La recerca en l’últim any: fets significatius i marc de desenvolupament, té com a objectiu discutir perquè havent a la universitat actual una recerca de qualitat molt elevada, aquesta no dóna els fruit en quant convertir-se en valor a través de les nostres empreses. Investigadors consolidats i de llarga experiència plantejaran els principals problemes amb els que es troba la recerca a Catalunya.

La segona taula comptarà principalment amb representants del món no universitari, de l’altra banda, empresa i administració. El seu lema és La transferència de resultats de la recerca: connexió universitat empresa (de la recerca al PIB). Com veuen aquests experimentats representants de l’empresa i administració la transferència de resultats, per què els organismes encarregats de la transferència no són útils? Les empreses saben que hi ha eines que ajuden a la innovació? Per què no es fa tan poca innovació a Catalunya? Per què no es patenta?.

Al final de la Jornada es redactaran unes conclusions que es publicaran en un document les propers dies

El programa definitiu és:

La Recerca i Transferència de Coneixement a debat

Data i lloc: Es realitzarà el 16 de gener a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona amb el patrocini per La Vanguardia.

Assistents invitats 60 a 100 persones sense intervenció en el debat

Presentació

16 h a 16h 15’: Antoni Garrell, president del Cercle per al Coneixement

La recerca en l’últim any: fets significatius i marc de desenvolupament

16 h 15’ a 18 h’: taula rodona de 5 experts amb ponències inicials de 10’. Després discuteixen entre ells els temes exposats.

Les ponències posaran de manifest alguns fets importants de la recerca en l’últim període i cada ponent explicarà alguna de les principals traves que ha hagut de vèncer. Els ponents seran:

° Jaume Bertranpetit de la UPF

° Josep Maria Guilemany de la UB

° Eugenio Oñate de la UPC

° Josep Antoni Planell de la UPC

° Juan José Villanueva de la UAB

Modera: Enric I. Canela del Cercle per al Coneixement

La transferència de resultats de la recerca: connexió universitat empresa (de la recerca al PIB)

18 h 30’ h a 20 h 15’: taula rodona de 5 experts amb 2 ponències inicials de 10’. Després discuteixen entre ells els temes exposats.

Les ponències tractaran sobre algunes experiències de transferència del coneixement i sobre l’eficàcia de alguna de les eines que hi ha per aconseguir-la. Els ponents seran:

° Lluís Coll del Grup Emte

° Ramon Maspons del Departament de Salut

° Antonio Parente del Grup Lipotec

° Xavier Serra Barcelona de Music and Audio Technologies (BMAT)

° Francesc Solé Parellada d’Innova

Modera: Salvador Estapé del Cercle per al Coneixement

20 h 30’: Conclusions, propostes. Tancament

21 h 15’: Sopar entre ponents, rectors i el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa

_

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació