Acords de govern de la Generalitat del 6 de febrer de 2007

Aquests complements, establerts en el I conveni col·lectiu del personal docent i investigador contractat, volen reconèixer els mèrits de docència i de recerca del personal

L’acord s’aprova transitòriament fins a la regulació definitiva dels complements retributius per Decret de Govern

El Govern ha aprovat la regulació dels complements que reconeixen els mèrits de docència i de recerca del personal de les universitats públiques catalanes.

Es tracta del règim jurídic transitori que estableix els criteris i els procediments per a l’aplicació d’aquests complements retributius que afecten el personal docent i investigador contractat universitari. Aquesta regulació serà vàlida fins a l’aprovació del Decret de Govern definitiu i pretén evitar cap greuge econòmic pel personal docent mentre aquest decret no sigui vàlid.

Aquests complements, establerts en el I conveni col·lectiu del personal docent i investigador contractat, formalitzat per les set universitats públiques catalanes i les respectives organitzacions sindicals, volen reconèixer els mèrits de docència i de recerca del personal contractat, o funcionari que s’integri dintre d’alguna de les categories de personal docent i investigador contractat.

Els mèrits docents del personal docent i investigador contractat de les universitats públiques catalanes seran avaluats per les pròpies universitats i certificats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, mentre que els mèrits de recerca seran avaluats per AQU Catalunya d’acord amb el procediment establert per a l’obtenció de les retribucions addicionals per mèrits de recerca.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació