Archive for febrer 12th, 2007

El dissabte Cinco Dias va publicar un article sobre les dificultats dels titulats per incorporar-se a les empreses. Els resultats em preocupen perquè posen de manifest un problema. No és el de la formació dels titulats, és l’expectativa de l’empresa. Hi ha un desajust entre oferta i demanda. Crec que és un error intentar que […]