- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Matèries bàsiques a les noves titulacions universitàries

Enric I. Canela

Divendres el diari ABC [2], El País [3] i la Gaceta de los Negocios [4] es feien ressò del document que el Ministeri d’Educació i Ciència va lliurar als membres del Consell de Coordinació Universitària per a la seva discussió i, si s’escau, modificació. Són notes de premsa molt breus i que no donen gaire idea del que hi ha darrera. Tanmateix El País [5] d’avui ja ho publica amb detall.

Jo com que vull que els que tenen la deferència de llegir aquest bloc  estiguin ben informats, poso el text del document [6]a la vostra disposició. A més, disposat a aclarir dubtes, les que pugui per què a hores d’ara és un document de debat i el que jo pensi i sàpiga no té que ser el resultat.