Archive for març 2nd, 2007

Enric I. Canela Com sap tot el professorat universitari, el professorat podem cada sis anys sotmetre la nostra recerca a avaluació a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). El que fem és trametre electrònicament el nostre currículum i una selecció i comentari de les principals publicacions o altres mèrits del sexenni. La […]

Enric I. Canela Avui estem d’enhorabona. Per fi s’ha consumat la retirada del recurs que va interposar el PP contra la Llei d’Universitats de Catalunya, la LUC. Ho podeu llegir al BOE d’avui, és un triomf que contrasta amb el desastre que estem vivint, ple de renúncies del govern català dabvant l’intrusisme del govern de […]

Barcelona Metropolis Mediterranea publica un espai dedicat a la Bioregió. Una mica antiga perquè diu que entrevista al president de la Bioregió Joan Cornet quan sabem que és Manel Balcells. En tot cas interessant veure per on anaven els trets. Sortosament en Balcells i aviat, esperem, el nou director Faran funcionar aquest projecte tan important […]

Enric I. Canela Té raó David a Vida Quotidiana quan diu que estem vivint un seguit de manifestacions reclamant coses. Ell es refereix concretament al dret a l’habitatge. Reclama una plataforma d’electors perquè sinó això anirà perdent força. Per què no des dels partits es reclama que el terreny públic es destini d’una vegada a […]