Enric I. Canela

Dissabte El Dossier Econòmic de Catalunya va publicar un bre article meu sobre el govern de les universitats.

Reprodueixo l’article:

L’Informe 2006 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), que es presentarà dimarts a Barcelona, conté un monogràfic Escenarios de gobierno de las universidades europeas, de Daniel Samoilovich, Director Executiu de Columbus, on es discuteix el sistema de govern de les universitats del Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca, Suècia, Finlàndia, Àustria i Itàlia i s’analitza la compatibilitat entre autonomia universitària i el paper de motor que ha de tenir la universitat en la Societat del Coneixement. Alguns fets són:

A) Els sistemes de govern de les universitats tendeixen a 1) augmentar l’autoritat del rector, 2) establir sistemes de retiment de comptes basats en contractes de govern, 3) afeblir el “poder” de la comunitat universitària en favor de representants externs i 4) fer que el govern de forma directa o indirecta intervingui en la tria del rector.

B) La clau del bon funcionament de les universitats són 1) un rector que maní, 2) i que designi degans i directors de departament, 3) una administració professional i 4) que el rector hagi de retre comptes de les seves accions.

Malauradament, la llei espanyola no va en aquesta sentit i ara s’ha perdut una possibilitat de canvi amb la reforma de la LOU. El govern de la universitat seguirà feble, confonent autonomia i autogestió, i sense retre comptes a la societat que és qui paga.

La comunitat universitària té dret a triar la millor manera d’impartir coneixement i formar professionals, a explicar sense censura i a decidir com fer la recerca, però no té cap dret a decidir sobre els recursos públics.

Cal una reforma en profunditat i cal el valor polític per canviar les coses. El govern té por de la universitat i no fa el que ha de fer. Això no funciona ni funcionarà. Només cal llegir els pressupostos de les universitats i les seves liquidacions per veure la situació global del sistema universitari. Quantes vegades el Parlament ha demanat comptes a un rector? Quan el rector ha pogut dir, on toca, que amb aquest sistema ni pot fer la feina ni pot controlar la despesa? Calen més diners, però alhora cal un nou model.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació