- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El català és un fre per a la universitat?

Enric I. Canela

He llegit una interessant reflexió d’en Jordi de Bofarull dels Servei Lingüístic de la URV (El Bloc del Cercle) [2]. Coincideixo amb en Jordi amb el fet que la universitat / la societat han de decidir cap on cal viure l’inevitable muiltilingüisme per la via del català o per la de l’espanyol.

Jo pertticularment crec que el català és irrenunciable en el Grau universitari. En el doctorat no presenta massa problemes i en els màsters cal apostar per l’anglès. De totes formes el tema és complicat perquè cada vegada tenim més professorat pel qual el català és la seva segona llengua. I encara que facin les classes en català tenen molts tenen una dinàmica diferent.