- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Notícies de la premsa d’universitats, recerca i TIC del 29 de març

Avui Diari de Girona [2] (i 2 [3]) pubñica el nomenament de Montserrat Vendrell com a directora general de la Bioregió. També he llegit al suplement del Dossier Econòmic [4] del 24 de març. Ja ho havia comentat a les notícies del 23 de març [5].

El Dossier Econòmic de Catalunya [6] també va publicar el 24 de març un article sobre com preparen les universitats les seves infraestructures docents i de recerca de cara al mercat global que deriva de l¡adaptació a  l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Aquell mateix dia El Dossier Econòmic [7] va publicar un article sobre la manca de titulats en enginyeria. Per preparar aquest article vaig tenir una interessant conversa amb la periodista Anna Pinter coautora de l’ampli reportatge.

L’AVUI [8] diu que el Centre d’Empreses de Reus s’acabarà al 2009. En ell s’instal·larà un Centre de Recerca i Desenvolupament en Nutrició i Salut. El País [9] també ho publica. El 20 de març ja vaig dedicar un espai [10] a aquest tema.