Archive for abril 2nd, 2007

Enric I. Canela La llei que modifica la LOU, ens va donar molta feina als que des de CiU vam intentar millorar el projecte que va presentar el govern de l’Estat. Els responsables del sector, així com la diputada l Congrés Mercè Pigem i la senadora Rosa Núria Aleixandre han fet la feina a Madrid. […]

Enric I. Canela El dissabte l’ABC criticava la LOU. Titulava “Una ley que no convence”.la seva crítica és la del localisme. Té una certa raó quan a què no es resolen alguns dels problemes, però és més que qüestionable dir que no suposa un avenç. La Gaceta de los Negocios de dissabte, per boca d’Alejandro […]

La Vanguardia de dissabte publica que als estudiants d ela Unió Europea els agrada Barcelona. Dóna dades sobre la procedència dels estudiants que hi ha a Barcelona i la seva àrea en relació al conjunt dels Erasmus. La Razón publicava diumenge un article sobre l’enquesta de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques. Es veu que la majoria […]