Archive for abril 20th, 2007

Enric I. Canela La LOU aprovada al 2001 tenia una disposició addicional que demanava que s’establís un model de costos de referència de les universitats espanyoles. La ministra d’Educació i Ciència, aleshores Maria Jesús San Segundo, va nomenar una comissió estatal per estudiar el finançament de les universitats espanyoles. Es va constituir l’1 de desembre […]