Archive for maig 3rd, 2007

Enric I. Canela El proper dia 1 de juny de 2007 a les 10 del matí hi haurà sessió ordinària de la comissió i el primer punt de l’ordre del dia serà: Sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre les línies d’actuació que se seguiran des […]

El Mundo publica una entrevista amb Antoni Torres premi Fundació Lilly de recerca biomèdica 2007. Antoni Torres és professor de la Facultat de Medcina de la UB i cap del servei de Neumologia i Al·lèrgia Resporatòria de l’Hospital Clínic. Explica la importància de la recerca bàsica. Coincideix amb els que veiem la recerca com un […]

Enric I. Canela Gràcies a Nació Digital m’he assabentat que el professor Manuel Castells ha obert un espai Web de la seva producció científica. El projecte desenvolupat conjuntament entre la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundación Telefónica. Obviament la not´cia també apareix a la Sala de premsa de la UOC. L’he mirat per sobre […]

Enric I. Canela El bon amic Antonio Árias, síndic del Principat d’Astúries, amb el que comparteixo l’afició pels temes relacionats amb l’ús eficaç i eficient dels recursos que es posen a disposició de les universitats, que té els millors llibres en castellà dedicats a l’economia i les finances de les universitats i que, a més, […]

Virgínia Mascaró – AVUI Els primers estudiants s’hi traslladaran al curs 2009-2010. Les obres començaran per l’Escola Tècnica Industrial i l’emblemàtica seu del campus El campus del Besòs començarà a ser una realitat al setembre vinent. Els primers edificis que es construiran són la torre espiral, dissenyada per Zaha Hadid, i l’Escola Industrial, que s’iniciaran […]

DOGC ACORD GOV/64/2007, de 17 d’abril, de cessament i nomenament d’un representant del Govern de la Generalitat de Catalunya i del president del Consell Social de la Universitat de Barcelona. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, preveu a l’article 85.2 que en el cas de produir-se una vacant en un consell […]

Enric I. Canela Avui entra en vigor la nova LOU. Entra en vigor la Llei òrganica de modificació de la LOU. Ara s’iniciaran els canvis. A veure com va això.

Madrid + d L’informe sobre el futur finançament de l’educació superior presentat la setmana passada pel Consell de Coordinació Universitària proposa usar la Universitat, la Comunitat Autònoma i l’Estat, no només per cobrir les necessitats de la universitats públiques, sinó també com una eina més per millorar punts concrets del sistema, premiant la qualitat i […]