Enric I. Canela

El proper dia 1 de juny de 2007 a les 10 del matí hi haurà sessió ordinària de la comissió i el primer punt de l’ordre del dia serà:

Sessió informativa de la Comissió d’Educació i Universitats amb el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa sobre les línies d’actuació que se seguiran des d’aquest departament (Expedient 355-00016/08).
La compareixença va ser demanada pel Conseller, del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i admesa a tràmit el 19 de desembre de 2006. Abans de la “crisi” tinc un dubte. El conseller Huguet estarà content o estarà maleint els ossos del pel Conseller, del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació