DOGC del 8 de maig de 2007

Han trigat. Una resolució del 28 de març ha estat publicada avui. Diu així:

1 Nomenar el senyor Jordi Cartanyà Solé assessor especial d’Actuacions Transversals en matèria de Ciència, Tecnologia i Empresa del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, amb les obligacions i els drets inherents al càrrec, amb efectes del dia 3 d’abril de 2007.

2 Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són:

Crear unes bases de coneixement apropiades sobre els sistemes de recerca i innovació, polítiques de referència i instruments i bones pràctiques eficients.

Analitzar i avaluar sistemàticament el funcionament del sistema de recerca i innovació emprant la meta-avaluació del sistema en general i dels seus elements.

Guiar els processos per crear una visió compartida, amb objectius a llarg termini i línies força estratègiques, sobre el sistema de recerca i innovació i l’esforç socioeconòmic que es requereix per tenir un progrés sostingut i sostenible.

Afavorir la cooperació horitzontal dels agents governamentals del sistema de recerca i innovació i la coordinació dels seus actors principals, vetllant també per la coherència de les agendes a curt termini amb la perspectiva a llarg termini fixada.

Promoure la integració de l’aprenentatge i l’experimentació (proves pilot) en el procés de governança de la transició cap al nou sistema de recerca i innovació: de dalt a baix (a partir de l’administració) i de baix a dalt (a partir dels agents socioeconòmics).

Donar suport al disseny de noves estructures i polítiques sorgides a partir dels processos de reflexió estratègica sobre el sistema nacional de recerca i innovació.

I dos punts més sense interès per a la ciència i la tecnologia. Coses de salaris i això. Veurem quina és la seva tasca.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació