Del web de la UB (notícia completa)

L’entrada en vigor de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (Llei 7/2007, de 12 d’abril) ha comportat, entre altres novetats, el dret del personal funcionari interí al reconeixement dels serveis prestats a l’administració a l’efecte de percebre triennis.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació