Archive for maig 21st, 2007

Copiat del web de l’Ajuntament de Barcelona L’edifici Telefónica serà la primera edificació prevista que es construirà Les tasques de construcció del futur Campus universitari del Besòs començaran aquest mes de juliol amb l’inici dels treballs per aixecar l’edifici Telefónica, que serà la primera de les edificacions previstes dins el projecte. Així ho ha anunciat […]

Diumenge El País i avui Madrid+d se’n fa ressò, publicava un article titulat “La burocracia atenaza la ciencia”. Llegit l’article tothom té raó. La burocràcia és infernal, manquen tècnics i gestors, el director del projecte ha de fer de tot, a vegades fins i tot anar a correus (la veritat és que fa molt que […]