Avui El País explica l’estranya situació que es produirà en l’accés a la universitat. Fa uns dies el BOE va publicar la normativa que seguiran els estudiants europeus que vulguin accedir a la universitat espanyola (BOE del 10 de maig de 2007. RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se dictan instrucciones para el acceso a la Universidad española en el próximo curso 2007-2008, de los alumnos procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.). Aquests estudiants no hauran de fer la selectivitat i seguiran la normativa del seu país. Això genera una diferència amb els estudiants espanyols i, com diu El País, pot generar un greuge. Veurem com seguir la pel·lícula si el nombre d’estudiants estrangers arriba a ser elevat.

Expansión dedica un article a comentar l’anunci del MEC relatiu al desenvolupament del procés d’adaptació al model de Bolonya. Començaran les nous plans el curs 2008-2009 i els primers graduats sortiran l’any 2012. El MEC diu que duraran 4 anys (teòricament) i constaran de 240 ECTS. També anuncia la separació entre màster professionalitzador i programa de doctorat. Si es confirma, és el que es parlava fa un mes, això serà una bona notícia. L’anunci del MEC confirma el que s’ha parlat els últims mesos i està en la línia dels documents amb els que havia treballat el Consell de Coordinació Universitària.

ABC (i 2) i publiquen que Santander i Telefonica uneixen les seves forces per implantar un pla d’estudis del iberoamèrica. Ajunten els recursos d’Universia i EducaRed. Han firmat un acord de col·laboració tecnològica.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació