- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Notícies de la premsa d’Universitats, Recerca i TIc del 6 de juny

La Mañana Diario de Ponent [2] publica una carta en la que denuncia el maltractament de tots els governs a la UdL. Es refereix al Pla d’Inversions Universitàries.

El Punt [3] publica que la candidatura anti-trasllat al Campus del Besòs ha guanyat les eleccions a ‘Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la UPC. No podria ser altrament, la contra sempre guanya. Està clar que la UPC guanya amb el trasllat, però potser la distància des de casa de la majoria del professorat en cotxe al Besòs és més gran i això és fonamental per al futur de la ciència i la tecnologia a Catalunya. Aquest sistema de govern de les universitats és una desgràcia i algú hauria de prendre la iniciativa per canviar-lo. Progressisme.

El País [4] publica una relació dels canvis en la demanda de les diferents titulacions. És interessant. Es veu que, a banda de Dret, Econòmiques i Empresarials, i Filologia, són les ciències les que més baixen. No m’agrada. No crec que aquesta sigui la millor manera de fer anar endavant una societat. Potser cal fer algun pla de xoc. I també fer alguna cosa a la secundària.

L’ABC [5] informa que ahir el Consell d’Universitats va donar el vist-i-plau al projecte de decret sobre el procés d’acreditació. Aquest el conec i està prou bé. També la ministra va informar del decret d’accés a les universitats (suposo que un cop acreditats els candidats). No el conec, no sé s’havia document. El Consell va donar la seva conformitat.

El Mundo [6] fa un repàs a les hores lectives dels estudiants espanyols. Més hores que ningú a Europa i màxim fracàs. El document és interessant, posa de manifest la diferència de model entre Espanya i els països més competitius. El canvi serà complicat perquè, ho dic per experiència, comporta molta més feina per al professorat donar menys classes magistrals i preparar més el treball interactiu, i també perquè els estudiants no estan gaire interessats en canviar el model d’apunts per un de treballar més a casa. També els hi dóna més feina. Millor no anar gaire a classe i llegir apunts.