- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

La consolidació de les spin off

Enric I. Canela

Madrid+d [2] publica un article de la seva redacció on assenyala quines són, al seu parer, les causes que afavoreixen la creació i consolidació de les spin off. Diuen que són, durant el seus primers anys de vida, l’accés als mercats, seguit del finançament, la captació de recursos humans tècnics adequats i la transmissió d’una imatge de confiança davant tercers.