Traduït del Web del Consell de Ministres

El Consell de Ministres ha autoritzat la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació i Ciència i a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a la posada en marxa de la Línia ICO-Préstecs Renda Universitat 2007/2008, amb una dotació pressupostària de cinquanta milions d’euros. L’objectiu és que els titulats puguin demanar un préstec al zero per cent d’interès, préstec que només hauran de tornar quan superin els vint-i-dos mil euros de renda anual, i préstec amb el qual pagar un màster universitari oficial a qualsevol dels 46 països de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Les sol·licituds es podran presentar a partir del pròxim 1 de setembre de 2007. Tota la informació està disponible a la pàgina web: www.mec.es/universidad-prestamos-renta

Per demanar l’ajuda no són necessaris ni garantia ni aval. Els préstecs poden finançar fins un màxim de sis mil euros de despeses inicials i, a més, si l’estudiant el sol·licita, el préstec pot finançar fins vuit-cents euros mensuals durant el temps que duri el màster, fins un màxim de vint-i-un mesos. L’objectiu d’aquesta mesura és facilitar la mobilitat i l’autonomia dels estudiants.

La devolució es farà en pagaments trimestrals que mai no superaran anualment 1/8 del deute total. El beneficiari no haurà de començar a pagar fins dos anys després de sol·licitat el préstec i només ho farà si supera el llindar de renda establert. En qualsevol cas, si el beneficiari no ha aconseguit tornar els diners en quinze anys des de la formalització del préstec, llavors el deute es considerarà extingit. S’aconsegueix, així, un sistema solidari en el qual la societat comparteix el risc de les inversions en educació dels seus estudiants.

Els préstecs renda, que s’utilitzen amb èxit en altres països del nostre entorn, es combinen amb el tradicional sistema de beques i ajuts a l’estudi, incorporant noves característiques i possibilitats per als estudiants. Estan dirigits a tots els graduats a partir de 2003 amb nacionalitat espanyola, així com als nacionals d’altres països que acreditin haver residit dos anys en Espanya.

 

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació