Enric I. Canela

El DOGC publica avui la convocatòria d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa) per al recolzament de la innovació i competitivitat de les petites i mitjanes empreses (PIME) mitjançant la realització de projectes dintroducció d’un nou producte (bé o servei) o una millora
significativa del mateix, d’un nou procés, d’un nou mètode de comercialització o d’un nou mètode organitzatiu que aporti avantatges competitives a l’empresa; projectes orientats a millorar la utilització de la tecnologia entre el teixit empresarial, amb un pla de millora tecnològica mitjançant l’assessorament d’un centre tecnològic, d’altres centres d’investigació o de consultores tècniques especialitzades; projectes dirigits a implantar un model de sistematització del procés de R+D+i d’acord amb la norma UNE 166.002 – Sistemes de Gestió de la R+D+i, projectes innovadors en els que col·laboren, tant pel que fa en la seva realització com al seu finançament, un mínim de 3 empreses relacionades per la cadena de valor.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació