Canvíem les PAAU


Enric I. Canela

Joan Arnera segueix parlant de la universitat i el nivell de coneixements dels estudiants. Ell proposa l’enduriment de les carreres, demana més esforç.

Jo estic d’acord, però crec que hem de treballar per posar les condicions adequades per tal que els estudiants que no arriben a tenir els coneixements necessaris no entrin a la universitat. Les PAAU són proves d’accés  la universitat, no són unes proves elaborades per conèixer el nivell de coneixement dels estudiants.

La primera cosa que caldria fer es posar exàmens que demanin els coneixement necessaris per poder cursar el primer curs d’una carrera. Per exemple, ara que parlem de convergència europea podríem mirar que saben els estudiants britànics, francesos, holandesos, danesos, finesos, suecs o alemanys quan entren a la universitat. També podríem modificar les proves. D’una manera senzilla. No cal canviar el nombre d’exàmens ni les matèries, simplement canviar la ponderació. Una ponderació diferent si es vol estudiar Química que si es vol estudiar Física. En funció del que s’acordi amb expertes de les universitats. Per exemple es podria aprovar sense canviar la ponderació actual, però per a cada titulació demanada, la ponderació es faria en funció de les matèries propedèutiques més importants per a aquella titulació. Avui dia això és fàcil amb els sistemes informàtics disponibles.

2 respostes a “Canvíem les PAAU”

  1. a 28 juny 2007 a les 8:45 Joan Arnera

    D’acord, però no sé fins a quin punt això encara comportaria un Batxillerat més exclusivament dedicat a la superació de les PAAU, i faria que desapareguessin assignatures de cultura general que serien molt poc útils al respecte (història, filosofia).
    Vull dir que ja m’està bé l’especialització però sempre i quan darrera hi hagi uns nivells de cultra general raonable. Cosa que val per les ciències i per les lletres, ep.

  2. a 28 juny 2007 a les 9:25 enriccanela

    Tens raó, però l’exigència per fer carreres de “lletres” hauria de ser similar. M’explico, a l’hora de valorrar per fer Filosofia, caldria ponderar molt aquestes matèries, més que en el cas de Química. Ara es dóna el cas que pots entrar a Química amb un zero de Química si tens bé altres coses. Igual passa a les de “lletres”. Jo mantinc que s’ha d’apujar el nivell general de demanda.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació