Enric I. Canela

Llegeixo a Universia que Marius Rubiralta, rector de la UB, juntament amb Juan Vázquez, rector de la Universitat d’Oviedo, i Ángel Gabilondo, rector de la Universitat Autònoma de Madrid,.han debatut sobre diferents aspectes de la situació actual de la universitat a l’Estat. Als tres rectors els preocupa la manca de coneixement que té la societat sobre l’esforç que estan realitzant les universitats per adaptar-se a la nova situació de competitivitat global i de demanda de retiment de comptes.

També els amoïna la necessita d’aconseguir un lligam més estret entre la universitat i el món productiu.

Els tres es mostren esperançats davant de l’oportunitat que brinda la nova llei d’universitat i l’obligat canvi de plans d’estudi.

Els rectors tenen raó. Tenim davant una oportunitat però ens cal un canvi de model més enllà del que permet la Llei de Modificació de la LOU. Sense un rector amb més poder i més obligació de retre comptes: més autonomia i més responsabilitat social, serà difícil d’aconseguir, fins i tot per a tres rectors com aquests, amb idees clares i universitats, de diferent dimensió, però de qualitat, si més no en el context de l’Estat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació