- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Notícies de la premsa d’Universitats, Recerca i TIC del 4 de juliol

A banda de la notícia de les paraules de Fillon sobre la reforma de la universitat francesa i a les que ja m’he referit abans [2], només una notícia:

El Periódico [3] diu que la Universitat de Vic tindrà un Hopital Universitari. L’Aliança de Vic serà seu de la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar.

La universitat i la recerca s’alenteixen infomativament.