Archive for juliol 8th, 2007

Traduït del web del Consell de Ministres El Consell de Ministres ha acordat la creació del Comitè per a la definició del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES). Aquest organisme haurà de definir una proposta del MECES que després serà sotmesa a l’aprovació del Govern, previ informe del Consell d’Universitats, del Consell […]

Enric I. Canela  El diari AVUI publica en l’edició de diumenge un molt bon article del periodista Santi Nolla que titula “Becarius Estivalis“. L’article parla dels becaris en l’àmbit periodístic, però algunes de les idees que surten poden fer-se extensives a altres àmbits. Cada vegada més les universitats fan un seguiment d ela feina dels […]