Traduït del web del Consell de Ministres

El Consell de Ministres ha acordat la creació del Comitè per a la definició del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).

Aquest organisme haurà de definir una proposta del MECES que després serà sotmesa a l’aprovació del Govern, previ informe del Consell d’Universitats, del Consell General de Formació Professional i del Consell Econòmic i Social. El MECES és una estructura que permet ubicar els individus en un determinat nivell segons l’aprenentatge que hagin adquirit. D’aquesta forma el marc de qualificacions informa a la societat i a l’estudiant sobre quines són les exigències d’aprenentatge de cada nivell. A més, proporciona informació a l’ocupador sobre quines són les competències que tenen aquells a qui ocuparan. El MECES facilitarà la mobilitat i el reconeixement internacional dels títols i de la formació.

La creació del Comitè compleix amb el compromís adquirit en la Conferència de Ministres d’Educació Superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior celebrada a Bergen el 2005 en la qual es va acordar, entre altres objectius, l’elaboració de marcs de qualificacions nacionals per a l’educació superior.

El Comitè per a la definició del MECES estarà presidit per la Ministra d’Educació i Ciència i adscrit a la Secretaria d’Estat d’Universitats i Recerca. Així mateix, compta entre els seus vocals amb representació de tots els sectors relacionats amb el MECES: Administració General de l’Estat, Comunitats Autònomes, rectors, estudiants, sindicats i empresaris.

Comentari: 

Veurem com finalment serà el Reial Decret.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació