Enric I. Canela

Ahir  El País deia: Espanya va ser un dels països de la Unió Europea on menys van baixar els preus dels serveis de telecomunicacions entre 1996 i 2004, al voltant del 10%, davant descensos de més del 30% a Alemanya i Luxemburg.

I l’ABC Digital publica un article de Marta Villalva:

Espanya s’allunya d’Europa en desenvolupament tecnològic, que entre altres coses diu: Creixem a tots els indicadors però lentament. No acabem de retallar distàncies amb els països nòrdics, els més avançats en el desenvolupament de la societat de la informació, va subratllar Manuel Gimeno, director de la Fundació Orange, que ha elaborat l’informe presentat ahir. La comparació tampoc no és falaguera amb països europeus d’un pes econòmic similar a l’espanyol. Encara que millora posició respecte al Regne Unit i Alemanya, Espanya ocupa el lloc 20 a l’UE dels 28 en desenvolupament de la Societat de la Informació, assenyala l’informe. I apunta que en cas de no trencar-se algunes tendències, Espanya no compliria amb vuit dels quinze objectius marcats per a 2010 a l’Agenda de Lisboa.

Aquest mateix diari el dia anterior havia publicat:

El 2006, Espanya es va allunyar dels països més avançats en Societat de la Informació a Europa, en passar de l’índex 13 al 20, i només Itàlia ha tingut una evolució pitjor al continent, segons l’informe anual sobre el desenvolupament de la Societat de la Informació de la Fundació Orange. Les raons d’aquesta desacceleració es deuen, segons l’estudi, al fre en termes de finançament de polítiques de foment de la Societat de la Informació entre els anys 2001 i 2004, ja que aquest tipus de polítiques tenen uns efectes temporals a mig o a llarg termini.

L’informe elabora un índex propi eEspaña (podeu llegir l’Informe sobre el desenvolupament de la Societat de la Informació España 2006 aquí) que sintetitza els resultats de l’estudi, la convergència amb Europa i que mesura el grau de desenvolupament de la societat de la Informació en diferents països respecte a l’entorn, accés i ús de les tecnologies de la informació.

La Vanguardia publica: El 2006, Espanya es va allunyar dels països més avançats en Societat de la Informació a Europa, en passar de l’índex 13 al 20, i només Itàlia ha tingut un evolució pitjor al continent, segons l’informe anual sobre el desenvolupament de la Societat de la Informació de la Fundació Orange.

Per la seva banda l’INE publica els indicadors TIC 2005 que milloren respecte als del 2004 i diu:

El nombre d’empreses espanyoles del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va superar les 37.300 l’any 2005, un 4,4% més que el 2004. El volum de negoci d’aquestes empreses va assolir els 89.885 milions d’euros, amb un increment del 8%. Més del 88% d’aquesta xifra de negoci va correspondre a les empreses de serveis TIC, el volum de negoci del qual va experimentar un augment del 7,8% respecte a 2004. Per la seva part, les empreses TIC manufactureres van augmentar el seu volum de negoci un 9,5%. Per branques d’activitat, les empreses de telecomunicacions van generar el 40,4% de la facturació total del sector TIC, superant els 36.346 milions d’euros.

Baquia diu:

La pràctica totalitat dels rànquings sobre tecnologia no solen deixar ben parada a Espanya, degut en gran part a la poca penetració d’Internet al país i a l’escassa inversió governamental en aquestes noves aplicacions. Tanmateix, segons un estudi elaborat per l’Associació pro Drets Civils, Econòmics i Socials (ADECES podeu llegir l’informe aquí), el país ocupa el tercer lloc dins de la Unió Europea respecte a la quantitat de línies GigADSL.

I acaba:

La situació en altres països de l’UE és més positiva, però encara així els governs no realitzen inversions realment forts per promocionar les noves tecnologies. Mentre que a Europa les diferents nacions inverteixen uns 80 euros de mitjana per habitant en la promoció i desenvolupament de les TIC, en EUA utilitzen 350 euros i a Japó 400.

Mentre una notícia publicada a El País Digital diu: La Plataforma Todoscontraelcanon va lliurar avui en el Ministeri de Cultura 1.340.000 firmes contra el cànon digital, que grava els dispositius electrònics que permeten la còpia d’obres artístiques, per a que així el nou ministre, César Antonio Molina, conegui la controvèrsia entorn d’aquesta mesura.

Quines conclusions podem treure de tot plegat? Espanya no va bé en l’àmbit TIC. Les polítiques dels governs no són adequades. Cal invertir seriosament en la Societat de la Informació.

2 respostes a “La desastrosa política TIC a Espanya”

  1. a 14 jul. 2007 a les 11:07 David

    Un estudi recent posava de manifest que Espanya se situava a la cua dels països de l’OCDE en termes de velocitat de descàrrega (1.2 megues enfront dels 50 o 70 del Japó o Corea del Sud). Tanmateix tampoc sortia massa ben parada pel que fa al preu de l’ADSL, i això que l’havien calculat agafant l’oferta que oferia la velocitat més alta (els 20 megues). Malament comencem quan la infraestructura és dolenta i cara.

  2. a 15 jul. 2007 a les 12:01 enriccanela

    Encara pitjor la de pujada. Sembla que s’avança, però tan lentament que ens allunyem dels altres països més competitius.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació