- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Els problemes de l’educació a Catalunya

Enric I. Canela

L’educació a Catalunya no està en un bon moment, els resultats són dolents i el desencert del govern, millor dels governs, quant a posar solucions inexistents. Una sisena hora mal aplicada i uns alumnes que, si no abandonen, surten amb problemes seriosos per comprendre o escriure correctament una frase complexa. Les matemàtiques un autèntic desastre.

Marcel·li Reyes Vidal [2]fa avui una interessant reflexió sobre els resultats.