Enric I. Canela

Dimarts 17 de juliol es va aprovar el Pla d’Inversions Universitàries 2007-2013. Podeu llegir el contingut de l’acord de govern.

Ho recollia El País dimecres. No m’estenc sobre el tema.

Només formulo una pregunta, perquè incomplint el que es va comprometre el Govern al Parlament de Catalunya al maig la comissionada per a Universitats i Recerca no va assistir al consell de govern?

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació