- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El Pla d’Inversions Universitàries

Enric I. Canela

Dimarts 17 de juliol es va aprovar el Pla d’Inversions Universitàries 2007-2013. Podeu llegir el contingut de l’acord de govern [2].

Ho recollia El País [3] dimecres. No m’estenc sobre el tema.

Només formulo una pregunta, perquè incomplint el que es va comprometre el Govern al Parlament de Catalunya al maig la comissionada per a Universitats i Recerca no va assistir al consell de govern?