Enric I. Canela

Madrid +d publica la traducció d’un article de Cordis relatiu a un informe d’Eurostat How mobile are highly qualified human resources in science and technology? Publicat el 27 de juny passat.

Les dades són interessants. A l’informe original, no a Madrid+d ni a Cordis, és pot veure la mobilitat a l’Estat espanyol. Està per sobre de la mitjana de la UE.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació