Enric I. Canela

Aquests dies el diari AVUI ha publicat quatre excel·lents documents (1, 2 , 3 i 4) sobre la inversió feta a Catalunya pel Ministeri de Foment. Les dades són molt clares i es veu la diferència de la inversió que s’ha fet a Catalunya i a Madrid.

Normalment el govern de l’Estat en les seves declaracions dóna unes xifres maquillades que són diferents de les que aporten altres organismes i comença un ball de xifres que confon a l’opinió pública, bé no gaire perquè tothom té clar de l’estafa continuada practicada contra Catalunya.

Abundant en això llegeixo amb sorpresa a l’AVUI que el secretari d’Estat d’Infraestructures, Victor Morlán, nega la correcció de les dades oficials. Que s’ho facin mirar, són falses les dades oficials?, estan equivocades?, menteix el senyor Morlán? No és el senyor Morlán responsable de les Infraestructures del Ministeri de Foment? Qui elabora les dades oficials? Suposa el govern de l’Estat que tots plegats som idiotes?

Jo fa molt de temps que estic en contra de parlar de les quantitats pressupostades. Massa propaganda política sobre grans assoliments en l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat i després res de res, perquè no s’executa el que s’aprova. Una aixecada de camisa continuada.

La manera en que s’haurien de presentar les dades és en forma d’obra executada acumulada. Si es vol des de què existeix el Ministeri de Foment, però es pot fer des d’anys anteriors. Les dades s’han de treure de les liquidacions dels pressupostos generals de l’Estat que suposo es poden trobar al web de la Intervención General de la Administración del Estado des del 2002 o aquestes i les anteriors també es poden obtenir del BOE, encara que s’ha de ser especialista per extreure i elaborar la informació. Estic segur que Ramon Tremosa, Jordi Pons i Elisenda Paluzie ens podrien ajudar molt.

Aleshores es fa una gràfic que mostri l’import acumulat de l’obra executada en funció dels anys. Aquesta gràfica pot incloure les dades de Catalunya, la d’altres comunitats autònomes i la de l’Estat. Es poden representar percentatges del total de l’obra estatal.

I el que és important es podria veure de manera senzilla si les línies tendeixen als percentatges que pertoca o s’allunyen.

Jo ja sé el resultat, però potser serviria per guanyar adeptes a la causa sobiranista.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació