Del web de la Generalitat de Catalunya

Aquests 9 guardons, que s’atorguen anualment, 2 en la modalitat individual i 7 en la col·lectiva, reconeixen amb 20.000 euros l’excel·lència universitària

El govern ha aprovat la concessió de les novenes distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, dotades amb 20.000 euros cadascuna, que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa atorga anualment coincidint amb l’inici del curs acadèmic.

Aquesta distinció inclou dos guardons individuals, amb l’objectiu d’honorar el professorat universitari, i 7 de col·lectius, amb la finalitat de reconèixer els departaments universitaris que sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència. El guardó reconeix les accions de renovació de la docència, de la formació de professorat i de l’elaboració de manuals i materials docents als servei de les universitats.

En l’edició d’enguany, les distincions individuals han estat concedides a:

  • Josep Carreras Barnés, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, en reconeixement a la seva trajectòria professional. Destaca, en l’àmbit docent, la seva participació en l’elaboració dels plans d’estudi i el disseny de les competències professionals dels llicenciats en medicina.
  • Francesc Abel i Fabre, professor de la Universitat Ramon Llull, en reconeixement a la seva trajectòria docent en l’àmbit de la bioètica, especialment pel que fa referència a la interrelació establerta entre les disciplines de ciències i d’humanitats.

Les distincions col·lectives han reconegut:

  • El Departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, pel desenvolupament de projectes d’innovació i millora de la qualitat docent que acosten els estudis de Belles Arts a l’Educació Superior Europea. Especialment aquells que afavoreixen la tutela curricular dels estudiants i potencien un sistema d’avaluació continua, global i compartida pel grup de professors.
  • El Departament de Fisiologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, en reconeixement a la seva contribució a la millora de la docència de la Fisiologia, incorporant tecnologia multimèdia, tant en els materials docents com d’autoavaluació.
  • L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona, en reconeixement als canvis introduïts als estudis d’enginyeria informàtica que ha permès millores docents, especialment pel que fa referència a la definició dels perfils de competències.
  • L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel projecte de Planificació estratègica de les assignatures d’experimentació en enginyeria química (PEEEQ). Sobretot pel sistema d’assegurament de la qualitat de les assignatures enteses com a processos formatius i pel fet de recollir aspectes com el treball i desenvolupament de competències, aprenentatge cooperatiu i l’orientació a projectes.
  • El Grup de Professors de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida, en reconeixement al projecte d’innovació i qualitat docent, consistent en la implantació d’un model de formació basat en competències.
  • El Grup de Professors del Departament de Química de la Universitat de Girona, pel projecte La Quimia.Net, que ha contribuït a la difusió d’aquesta disciplina entre els estudiants de secundària. Aquest projecte ha facilitat la millora de la docència i la innovació en el marc de la convergència europea i ha apropat la universitat a l’estudiantat de secundària.
  • La Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, en reconeixement a la tasca d’adaptació duta a terme als estudis de Geografia i d’Història a l’espai europeu d’educació superior, que ha contribuït a la millora del rendiment dels estudiants i també de les noves metodologies docents.

Les candidatures a la distinció Jaume Vicens Vives, que s’atorga des de l’any 1996, les presenten els Consell Socials de les universitats públiques catalanes, o òrgans equivalents de les universitats privades, i la proposta es tramita a través de la Secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya. Les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent unviersitària d’aquest any es lliuraran el dia 14 de setembre a la Universitat Rovira i Virgili on es farà la inauguració oficial del curs acadèmic universitari a càrrec del Molt Honorable president de la Generalitat, José Montilla.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació