- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Ens menystenim?

Xavier ha fet un bon comentari [2] al meu article sobre el rànquing mundial de competitivitat tecnològica [3]. Interessant que el llegiu.

Em diu entre altres coses que no valorem el que tenim a Barcelona. Em recomana que miri el web   http://www.ikt.org.uk/aboutikt.aspx [4]

Tot i que Catalunya estè perdent posició i possibilitats a tota velocitat, també crec que el Xavier té raó. No apreciem el que tenim de bo.