Traduït del web de red.es

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha concedit ajuts en forma de subvenció per import de 16 milions d’euros en el marc de tres convocatòries per promoure la inclusió dels ciutadans en la Societat de la Informació, dins de la línia Avanza Ciudadanía del Plan Avanza.

La convocatòria 2007 per a la concessió d’ajuts per a la realització d’actuacions de difusió i dinamització, centrada especialment en les zones rurals i la infantesa, s’ha tancat amb la presentació de 152 projectes, dels que s’han aprovat 37. Aquests projectes tenen un pressupost total de 14,51 milions d’euros i rebran subvencions per import de 8 milions d’euros.

Aquesta convocatòria té per objecte fomentar l’ús d’Internet i de la Banda Ampla en els ciutadans de zones rurals i aïllades amb actuacions de difusió i sensibilització sobre els beneficis que suposa incorporar les noves tecnologies en la seva vida quotidiana. Els seus beneficiaris són entitats públiques i privades sense ànim de lucre i entitats locals.

D’altra banda, la convocatòria per a la concessió d’ajuts a actuacions que impulsin la igualtat de gènere en la Societat de la Informació ha rebut un total de 178 projectes. Del total de projectes presentats han resultat aprovats 19, que compten amb un pressupost total de 4,75 milions d’euros i percebran subvencions per import de 3 milions d’euros.

L’objecte d’aquesta convocatòria és impulsar la igualtat de gènere a través de la Societat de la Informació, promovent la incorporació de les ciutadanes a les noves tecnologies. Els seus beneficiaris són entitats públiques o privades sense finalitat de lucre.

Finalment, la convocatòria 2007 per a la concessió d’ajuts per a actuacions dirigides a la inclusió de les persones amb discapacitat i les persones grans en la Societat de la Informació ha conclòs amb la presentació de 230 projectes, dels que s’han aprovat 25. Els projectes aprovats tenen un pressupost global de 9,77 milions d’euros i rebran subvencions que ascendeixen a 5 milions d’euros.

Aquesta convocatòria té com a finalitat facilitar l’accés de les persones amb discapacitat i de les persones grans a la Societat de la Informació, promovent la seva incorporació en l’ús de les noves tecnologies com a mitjà idoni per aconseguir la seva integració social, evitar l’exclusió digital i millorar la seva qualitat de vida.

Més informació en www.planavanza.es

 

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació