- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Ajuts per a la recerca educativa

Enric I. Canela [2]

El DOGC del dia 3 de setembre publica les bases i l’obertura de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria educativa i d’ensenyament formal (reglat) i no formal (no reglat).

D’hi dedicaran 200.000 euros.