- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Notícies de la premsa d’Universitats, Recerca i TIC del 4 i 5 d’agost

Ahir dimarts El Punt [2] publicava una carta del president del Sindicat de Professors que deia que l’educació té solució. Demana que el govern reconegui que el sistema ha fracassat i que pensem que el país no ha de limitar-se al turisme. Ho subscric gairebé tot.

Expansión [3] publica avui que el govern ha aprovat una ampliació de capital d’1 milió d’euros a la societat inversora Invertec. La societat té com a objectiu finançar projectes empresarials de perfil tecnològic.

La Razón [4] publica que ja s’han iniciat els préstecs, sense avals, a graduats que vulguin fer un màster. Es poden sol·licitar 22.800 euros. Sis mil inicials i 800 mensuals, a tornar en 15 anys.